Välkommen till Köpbacka!

Lycklig vinnare av årets lapptäcke blev Gunnevi Blomqvist

    

Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida

Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna. Fastigheten ägdes av Lovisa stad fram till  november 2013. Då undertecknades köpebrevet och föreningen blev ägare till skolbyggnaden.

Skolhuset är byggt på talko av invånarna i byarna 1884 och kan ännu i dag ses som byns hjärta. Skolverksamheten i Köpbacka upphörde 1970, butikerna i byn har stängts och livet längs byvägarna har förändrats. I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.

Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

 

Aktuellt

Övrig verksamhet på skolan 2017

Oldboysklubben håller sina träffar en gång i månaden  och det är alltid den sista måndagen i månaden kl. 13.00-. Klubben brukar göra besök till olika platser, ordna pilkfiske…

Läs mer