Stödföreningen

STÖDFÖRENINGEN

Köpbacka småskola fyllde i fjol [2019] 135 år. För att trygga skolans fortsatta existens bildades våren 2016 Köpbacka småskolas stödförening rf. Samtidigt ändrades byaföreningens stadgar så att om den upplöses  skall föreningens nettotillgångar, [fastigheten] tillfalla stödföreningen. En tanke bakom detta var att den yngre generationen så att säga automatiskt skulle överta skolan. Stödföreningen har för tillfället några [7] medlemmar födda efter 1950. Flera är varmt välkomna. Under åren 2018 och 2019 har omfattande renoveringar utförts i skolan av byaföreningens talkogrupp, WC, tamburen och köket. Stödföreningens medlemmar har deltagit i ”projektet” allt från ansökan om stöd till målning.Det finns naturligtvis ett och annat som behöver fixas på en gammal byggnad tex taket, men när och hur det får framtiden utvisa.

Stödföreningens ordförande Kari Ryöppönen

STADGAR          Kpb-smask-stadgarstf-19-regist