Historia

Småskolan från förra hälften av 1900-talet.

Småskolan från förra hälften av 1900-talet.

Småskolan

1882 inleddes skolundervisning i Köpbacka och 1884 stod bybornas, egenhändigt byggda, första skolhus färdigt. Maria Sandell var skolans första lärarinna. Det stora skolhuset stod färdigt 1913 och där pågick skolverksamhet fram till 1970. De fyra lägsta klasserna flyttade därefter till Valkom skola och klass 5 och 6 till Folkskolan i Lovisa.

Efter inkorporeringen med Lovisa 1957 blev en del av Räfsby kvar i Pernå och de svenskspråkiga barnen från den delen av byn gick till en början i skola i Sarvlaks, senare i Haddom. De finskspråkiga barnen gick i Valkom, men måste efter delningen åka ända till Forsby finska skola.

Lärare Lennart Falk med familj 1940.

Lärare Lennart Falk med familj 1940.

Fastigheten ägdes av Lovisa stad fram till  november 2013. Då undertecknades köpebrevet och föreningen blev ägare till skolbyggnaden.

Skolhuset är byggt på talko av invånarna i byarna 1884 och kan ännu i dag ses som byns hjärta. Skolverksamheten i Köpbacka upphörde 1970, butikerna i byn har stängts och livet längs byvägarna har förändrats. I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.