Renovering 2018

Sommaren 2018 har vi byggt en handikappvänlig WC, en förnyad städskrubb, en rymlig tambur, ett lagerutrymme för stolar och bord, samt gjort en öppning mellan salen och ’gula rummet’.