Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida


2019 års lapptäcke,m.m lotteriets vinnare:
Lapptäcke, Inge Waihe, kudde, Marina Uusimäki, Maj-Lis Lindfors, Anna-Greta Holmström, Ulla Stjernvall, bordduk, Tapani Salonen, skärbräde, Anders Skogberg, Eija Söderholm, fågelholk, Pirjo Keskisaari-Grahn, Atte Rinne, Mikael Hurmerinta, kaka, Laura Tenhunen, Smilla Öst


SMÅSKOLANS RENOVERING 2018

Tack vare understöden vi fick från Svenska Kulturfonden och Finlands hembygdsförbund har vi kunnat utföra renoveringen. Tack för ert bidrag!

Den första delen av renoveringsarbetet på Småskolan är klar och vi vill tacka alla som deltagit. Våra duktiga talkojobbare Hannu, KariT, Affe, Jukka, Nisse och Palle har offrat många härliga sommardagar till förmån för en mera ändamålsenlig samlingslokal. Tack också till Jocke som grävde diket för vatten och avlopp som talkoarbete. Ett stort tack går dessutom till entreprenörerna som utfört bygg- och rörarbetet, samt elinstallationerna i det nya toalettutrymmet och till snickaren som gjort de nya dörrarna mellan salen och ’gula rummet’.

Vi har nu en handikappvänlig WC, en liten men funktionell städskrubb, ett  förvaringsutrymme för bord och stolar, en förstorad tambur med utrymme för ytterkläder, samt en dubbeldörr mellan salen och ’gula rummet’ som kan öppnas och stängas enligt behov.

Vi har ansökt om mera understöd för att renovera köket sommaren 2019.


Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna. Fastigheten ägdes av Lovisa stad fram till  november 2013. Då undertecknades köpebrevet och föreningen blev ägare till skolbyggnaden.

Skolhuset är byggt på talko av invånarna i byarna 1884 och kan ännu i dag ses som byns hjärta. Skolverksamheten i Köpbacka upphörde 1970, butikerna i byn har stängts och livet längs byvägarna har förändrats. I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.

Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

 

Aktuellt

Trygghetskortet

  Köpbacka trygghetskort_turvallisuuskortti…

Läs mer

Övrig verksamhet på skolan 2019

Oldboysklubben håller sina träffar en gång i månaden  och det är alltid den sista måndagen i månaden kl. 13.00-. Klubben brukar göra besök till olika platser, ordna pilkfiske…

Läs mer