Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida

 GOTT NYTT ÅR  2023

Julfestens köksgrupp Christel, Lisbeth, Inge, Anna

Flitigt talkogäng har monterat nytt salsgolv, det blev fint Tack!

Talkogänget  samlas igen varje tisdagförmiddag.

Ha en SKÖN HÖST

 

Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna.

I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

Aktuellt