Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida

Tommy Grahn årets aktiv

Årets Aktiv 2021

Välfärdsnämnden i Lovisa har valt Tommy Grahn till Årets Aktiv 2021 och på Fastlagssöndagen 27.2.2022 fick han emotta sitt pris av chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson samt fritidsinstruktör Karolina Hovi.

Tommy har i många år hållit vår pulkabacke i åkbart skick från det att första snön fallit till det att vårsolen smälter bort den. Särskilt nu under ”corona”-vintrarna har det varit av stor betydelse att kunna åka i backen då många andra fritidsaktiviteter har varit stängda.

____________________________________________________________________________________

Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna.

I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

Aktuellt