Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida


Försommartalkona på Småskolan har huvudsakligen gått ut på att måla och fixa på uthuset samt en del rutinärenden som skötts. Talkogänget har samlats varje tisdagförmiddag. Snart blir det sommarpaus och då önskar vi alla en

SKÖN SOMMAR och TACKAR alla som stött vår verksamhet under den gångna säsongen.

 

Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna.

I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

Aktuellt