Köpbacka småskola

22042013012

Köpbacka f.d. småskola är sedan december 2013 i Köpbacka byaförenings ägo. Småskolan finns till för alla bybor, f.d. bybor och vänner till byborna. Vi samlas och trivs tillsammans i småskolan på bemärkelsedagar, marknader, fester, lopptorg, allsångsfester, talkotillfällen m.m. Vi jobbar för att vår småskola skall bevaras som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, en pärla för oss i byarna och ge rum åt oss att samlas, umgås och trivas tillsammans. Väl mött i vår småskola.

SMÅSKOLANS RENOVERING 2019 ,se bilder: Renovering 2019

Understöden från Svenska Kulturfonden och Finlands hembygdsförbund är nu förbrukade och de stora renoveringsarbetena i Småskolan slutförda.

Den flitiga talkogruppen på i snitt sex personer har under sommaren skapat ett nytt, modernt och ändamålsenligt kök. De har jobbat varje tisdag från slutet av maj till början av oktober och nu kan vi alla glädja oss över det vackra och trivsamma köket.

Förberedelserna för köksrenoveringen började redan sommaren 2018 då den nya toaletten byggdes. I år började man med att riva den gamla toaletten, tömma köket på all inredning, riva ut golvet och ersätta det med nya plankor. En ny vägg och ingång till köket har byggts och nya skåp och köksmaskiner har installerats. Fastän största delen av jobbet är gjort på talko har också yrkesmän anlitats, främst för VVS- och el-arbeten och en snickare som gjort skåpen enligt måttbeställning.

Efter att i snart tjugo år ha jobbat i det obekväma och oändamålsenliga gamla skolköket har ”kökspersonalen” nu fått funktionella utrymmen.

Den som nu önskar hyra en liten, trevlig lokal för sin familjefest eller som möteslokal är hjärtligt välkommen.

Ett stort tack till alla som trott på vår sak och stött oss i olika sammanhang längs åren. Varenda insats, liten eller stor, är värdefull.

 


SMÅSKOLANS RENOVERING 2018 ,
se bilder: Renovering 2018

Tack vare understöden vi fick från Svenska Kulturfonden och Finlands hembygdsförbund har vi kunnat utföra renoveringen. Tack för ert bidrag!

Den första delen av renoveringsarbetet på Småskolan är klar och vi vill tacka alla som deltagit. Våra duktiga talkojobbare Hannu Vuojärvi, Kari Tenhunen, Affe Lindroos, Jukka Lönnqvist, Nisse Elfström och Palle Lindroos har offrat många härliga sommardagar till förmån för en mera ändamålsenlig samlingslokal. Tack också till Jocke Hällfors som grävde diket för vatten och avlopp som talkoarbete. Ett stort tack går dessutom till entreprenörerna som utfört bygg- och rörarbetet, samt elinstallationerna i det nya toalettutrymmet och till snickaren som gjort de nya dörrarna mellan salen och ’gula rummet’.

Vi har nu en handikappvänlig WC, en liten men funktionell städskrubb, ett  förvaringsutrymme för bord och stolar, en förstorad tambur med utrymme för ytterkläder, samt en dubbeldörr mellan salen och ’gula rummet’ som kan öppnas och stängas enligt behov.

Vi har ansökt om mera understöd för att renovera köket sommaren 2019.