Småskolan

22042013012Köpbacka f.d. småskola är sedan december 2013 i Köpbacka byaförenings ägo. Småskolan finns till för alla bybor, f.d. bybor och vänner till byborna. Vi samlas och trivs tillsammans i småskolan på bemärkelsedagar, marknader, fester, lopptorg, allsångsfester, talkotillfällen m.m. Vi jobbar för att vår småskola skall bevaras som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, en pärla för oss i byarna och ge rum åt oss att samlas, umgås och trivas tillsammans. Väl mött i vår småskola.