Arbetsgrupper byaplan 2015-2020

Ta kontakt: kopbacka.byaforening(at)sulo.fi

Arbetsgrupper inom byaplaneringen:

HISTORIA
Görel Engström
Holger Ferin
Helge Frondén
Pirjo Keskisaari-Grahn
Kajsa Pihl
Raimo Nyman
Pia Rajala
Kari Ryöppönen
Erkki Lönnqvist, sammankallare
MILJÖN
Britta Engström,
Magnus Johansson
Arja Leppänen
Nyman Nan
Hannu Vuojärvi
Redaktionen : Lönnqvist Erkki,Ryöppönen Kari och

Synnöve Bergholm ,sammankallare till allmänna möten