Historia

Två decennier av byaföreningsverksamhet

 

På hösten 2000 godkände stadsstyrelsen ett åtgärdsförslag i stadens tomtförsäljningskampanj, enligt vilken Köpbacka fd småskola skulle säljas till en privatköpare för 110 000 mark. Det här fick byborna att inse att deras sista gemensamma samlingsplats går om intet om man inte vidtar åtgärder!

I en adress, undertecknad av mer än 200 personer, vädjade man till staden att bibehålla skolan som bybornas vardagsrum. Bland annat förhandlade man om ett långvarigt hyreskontrakt eller en överlåtelse av fastigheten för ett nominellt värde till den 19.11.2000 grundade föreningen.

Därmed lades grunden till Köpbacka byaförenings tjugoåriga historia. En historia som fortfarande pågår.

 

Verksamheten fann sin form efter hand under det första decenniet. Olika intressekommittéer ansvarade för sin sektion(Skolfastigheten-, talko-, byarnas planering-, barn-och ungdom-, fest-, bibliotek-, historia-, klippbok- och foto). Kommittéerna jobbade självständigt, medan styrelsen hade helhetsansvaret för verksamheten och dess utveckling. Som ett resultat av det här kan bl a ses två uppgjorda byaplaner, byggandet av lekparken i samråd med staden, pulkabacken, blomlådor som pryder byarna sommartid, för att nämna några saker.

En del aktiviteter har kvarstått genom åren, jul-/Knutsfesten, fastlagsjippot, Första maj-firandet, strandmetet samt allsången. Uppenbarligen spikades grundplåten till föreningen redan vid den första julbasaren 3.12.2000! Stöttepelarna för ekonomin har utan tvivel varit basarerna och marknaderna. De kräver mycket talko- och samarbete, men ger också en viktig gemenskap.

 

Då föreningsekonomin var i hyggligt skick var det tryggt att gå in i verksamhetens andra decennium med därtill hörande utmaningar. I tretton års tid betalade vi hyra till Lovisa stad för Småskolan. Talkoarbetarna utförde olika reparations- och renoveringsarbeten, staden stod för materialkostnaderna. Efter åratal av förhandlingar kunde köpebrevet undertecknas, 1.12.2013. Småskolan = bybornas byahus var ett faktum! Köpesumman kan dock inte ses som nominell.

Det ena ledde till det andra: ägandet förpliktar till att hålla fastigheten i skick. Det fanns mycket att renovera i det 130 år gamla huset som aldrig riktigt grundrenoverats. En önskan om en tidsenlig och funktionell fastighet födde talkoivern och det andra årtiondet avslutades med ett grundrenoverat kök och nya toalettutrymmen. Det fanns flera orsaker att fira året 2020! Men så kom mars och det lilla viruset, Covid-19, som omkullkastade alla planer, på ont…eller på gott?   (översättning GE)

 

Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys rf grundades 19.11.2000. Föreningen har ca 155 medlemmar. Till byaföreningens verksamhetsområde hör byarna Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs i Lovisa stad.

 

Byaföreningen har blivit känd för vackra lapptäcken som sytts varje år till vårens lotteri.