Historia

Finska fiskeri och Tunnfabriken på 1930-talet.

Finska fiskeri och Tunnfabriken på 1930-talet.

I A.J.Hippings bok Beskrifning öfver Pernå socken från år 1817 sägs bl.a. att byarna Räfsby och Köpbacka nämns redan i början av 1500de talet emedan de år 1564 stodo i twist med Sarflax om råerne.

Man kan ändå anta att byarna existerat långt tidigare. Räfsby var en utpräglad jordbruksbygd medan Köpbacka troligen fått sitt namn av att åsen mellan havet och odlingsmarkerna var en utmärkt marknadsplats. Här växte också både industrier och varvsverksamhet småningom fram.

Gårdar

I Köpbacka på 1900-talet: Hartikas, Skeppars och Ers.

I Räfsby på 1900-talet: Jordas, Barsas, Mickos, Trumpetas, Husas, Björklunds.

På 2000-talet verkar ingen av gårdarna enligt ursprunglig modell. Trumpetas marker ägs och odlas av Lars-Johan Frondén, men gården bebos av hans föräldrar Helge och Margit Frondén. Husas marker är utarrenderade, liksom Hartikas. På Björklunds bedrivs köttdjursuppfödning. De övriga gårdarna har upplösts.

Julius Lindroos, Svede

Julius Lindroos, Svede