Tag kontakt

Du kan kontakta oss närhelst du funderar på något inom byaföreningen..

Styrelsemedlemmarna 2022:
Pirjo Keskisaari-Grahn, ordförande       tel.040 7236633  el. kopbacka.byaforening(at)sulo.fi
Erkki Lönnqvist, vice ordförande
Görel Engström, sekreterare,    tel. 050 5651851
Britta Engström, kassör
Johan Ek
Herbert Barsas
Maj-Lis Lindfors
Alf Lindroos
Lisbeth Pihlström
Kari Tenhunen

Uthyrning av skolan  Alf Lindroos  tel.040 5517933

Övriga funktionärer:
Alf Lindroos, gårdskarl
Tommy Grahn, gårdskarl
Hannu Vuojärvi gårdskarl
Lisbeth Pihlström, Big-Cill
Kari Tenhunen, Oldboys
Ritva Blomqvist, Rödahattarna
Gunnel Laukas,verksamhetsgranskare
Synnöve Bergholm-Kullström,verksamhetsgranskare
Christel Lönnqvist,Bengt Blomqvist suppleanter
Kari Ryöppönen, översättare finska-svenska
Britta Engström,medlemsskrivare och webmaster

Arbetsgrupperna
Talkokogruppen,Sammankallare Erkki Lönnqvist medlemmar Alf Lindroos,Paul Lindroos, Hannu Vuojärvi,Tommy Grahn,Kari Tenhunen ,Torger Stöa,Caj Brygger m.fl.
Barn och ungdom, verksamheten ligger nere
Festgruppen,Sammankallare Lisbeth Pihlström, medlemmar Christel Lönnqvist, Inga-Lill Tenhunen,Anna Holmström,Britta Engström,Gunda Elfström,
Christine Barsas,Maj-Lis Lindfors