Tag kontakt

Du kan kontakta oss närhelst du funderar på något inom byaföreningen.

Styrelsemedlemmarna 2024
Pirjo Keskisaari-Grahn, ordförande    tel. 040 723 6633, kopbacka.byaforening(at)sulo.fi
Johan Ek, vice ordförande
Görel Engström, sekreterare,               tel. 050 565 1851
Daniela Lindblom, kassör
Britta Engström
Torger Støa
Herbert Barsas
Kenneth Pitkänen
Alf Lindroos
Pirkko Järnström

Uthyrning av skolan  Alf Lindroos tel.040 551 7933

Stödföreningen Kari Ryöppönen

Övriga funktionärer:
Alf Lindroos, gårdskarl
Tommy Grahn, gårdskarl
Hannu Vuojärvi gårdskarl
Inge Waihe, BigCill
Kari Tenhunen, Oldboys
Gunnel Laukas,verksamhetsgranskare
Synnöve Bergholm-Kullström,verksamhetsgranskare
Christel Lönnqvist, Bengt Blomqvist suppleanter (verksamhetsgranskare)
Anna Holmström, biblioteksansvarig
Britta Engström, medlemsskrivare
Pirkko Järnström, webmaster

Arbetsgrupperna
Talkokogruppen: Sammankallare Erkki Lönnqvist, medlemmar Alf Lindroos, Paul Lindroos, Hannu Vuojärvi, Tommy Grahn, Kari Tenhunen, Torger Støa, Caj Brygger, Ingmar Hansson, Kenneth Pitkänen, Dick Weissman, Henrik Lindblom
Köksgruppen: Sammankallare Christine Barsas, medlemmar Christel Lönnqvist, Anna Holmström, Thérèse Meriheinä
Barn och ungdom: verksamheten ligger nere