Tag kontakt

Du kan kontakta oss närhelst du funderar på något inom byaföreningen..

Styrelsemedlemmarna 2020:
Kari Tenhunen, ordförande       tel.0400 558473  el. kopbacka.byaforening(at)sulo.fi
Erkki Lönnqvist, vice ordförande
Görel Engström, sekreterare,    tel. 050 5651851
Britta Engström, kassör
Johan Ek
Herbert Barsas
Lisbeth Pihlström
Maj-Lis Lindfors
Pirjo Keskisaari-Grahn
Uthyrning av skolan  Kari Tenhunen  tel.0400 558473

Övriga funktionärer:
Alf Lindroos, gårdskarl
Sören Engström, gårdskarl
Christel Lönnqvist, Big-Cill
Kari Tenhunen, Oldboys
Ritva Blomqvist, Rödahattarna
Gunnel Laukas,verksamhetsgranskare
Synnöve Bergholm-Kullström,verksamhetsgranskare
Christel Lönnqvist,Bengt Blomqvist suppleanter
Kari Ryöppönen, översättare finska-svenska
Britta Engström,medlemsskrivare och webmaster

Arbetsgrupperna
Talkokogruppen,Sammankallare Erkki Lönnqvist medlemmar Alf Lindroos,Paul Lindroos, Hannu Vuojärvi,Tommy Grahn,Nils Elfström,Kari Tenhunen ,Torger Stöa,Caj Brygger m.fl.
Barn och ungdom, verksamheten ligger nere
Festgruppen,Sammankallare Christel Lönnqvis och Lisbeth Pihlström,medlemmar Inga-Lill Tenhunen,Anna Holmström,Britta Engström,Gunda Elfström,
Lisbeth Pihlström,Christine Barsas,Maj-Lis Lindfors