Tag kontakt

Du kan kontakta oss närhelst du funderar på något inom byaföreningen..

Styrelsemedlemmarna 2019:
Kari Tenhunen, ordförande       tel.0400 558473  el. kopbacka.byaforening(at)sulo.fi
Kari Ryöppönen, vice ordförande
Görel Engström, sekreterare,    tel. 050 5651851
Britta Engström, kassör
Erkki Lönnqvist
Herbert Barsas
Lisbeth Pihlström
Maj-Lis Lindfors
Pirjo Keskisaari-Grahn
Uthyrning av skolan  Kari Tenhunen  tel.0400 558473

Övriga funktionärer:
Alf Lindroos, gårdskarl
Sören Engström, gårdskarl
Christel Lönnqvist, Big-Cill
Kari Tenhunen, Oldboys
Ritva Blomqvist, Rödahattarna
Gunnel Laukas,verksamhetsgranskare
Synnöve Bergholm-Kullström,verksamhetsgranskare
Christel Lönnqvist,Bengt Blomqvist suppleanter
Kari Ryöppönen, översättare finska-svenska
Britta Engström,medlemsskrivare och webmaster

Arbetsgrupperna
Talkokogruppen, Erkki Lönnqvist,Alf Lindroos,Paul Lindroos, Hannu Vuojärvi,Tommy Grahn,Nils Elfström,Kari Tenhunen ,Torger Stöa m.fl.
Barn och ungdom, Pirjo Keskisaari-Grahn och Anna-Karin Pihl
Festgruppen,Christel Lönnqvis,Inga-Lill Tenhunen,Anna Holmström,Britta Engström,Gunda Elfström,
Lisbeth Pihlström,Christine Barsas,Maj-Lis Lindfors