Andra föreningar

Föreningar

1902 grundades ungdomsföreningen Hembygdens Vänner i sydöstra Pernå och 1907 kunde man inviga sitt eget föreningshus, Fagerås som det senare döptes till. Föreningen dog ut under 1960-talet.

Skyddskårsverksamhet bedrevs på byaområdet 1918-1944. Man tillhörde Pernå Marinskyddskår. Under krigsåren fanns också en Lotta Svärd-verksamhet i byarna.

Köpbacka frivilliga brandkår grundades 1937, men uppgick i Lovisa FBK i samband med fusionen 1957.

Räfsby-Köpbacka Marthaförening grundades 1945 och firade 2005 sitt 60-årsjubileum.

Strax efter kriget grundades en egen avdelning inom Lovisa svenska boyscoutkår i Köpbacka, under de livligaste åren verkade både patrull Uttern och patrull Björnen här, samt elitpatrullen Vildkatten. boyscoutavdelningen verkade i närmare 25 år. Under de första åren på 1960-talet fanns också en flickscoutpatrull, Råttan, som tillhörde Lovisa svenska flickscouter.

Hösten 2000 grundades Köpbacka byaförening, som idag med sina underavdelningar, BigCill och Oldboys, för föreningstraditionerna vidare.