Verksamhetsberättelse 2016 , 2015 och 2014

Verksamhetsberättelse 2016

Med sexton år på nacken kan Köpbacka byaförening idag visa upp ett föreningshus som tjänar både bybor och övriga kommuninvånare. Utan ett snabbt och beslutsamt ingripande hösten 2000 hade vi knappast mera haft tillgång till huset. Alla de talkotimmar som lagts ner såväl på reparationer som på medelanskaffning har gjort att vi nu tryggt kan blicka framåt. Under 2016 godkändes stadgarna för Stödföreningen för Köpbacka småskola, vars syfte skall vara att förvalta egendomen och besluta om dess framtid den dag då byaföreningen inte mera har krafter att hålla verksamheten i gång.

I enlighet med Köpbacka byaförenings förnyade stadgar hölls det sista egentliga årsmötet 17.4.2016, gällande verksamhetsåret 2015. Numera hålls vår (redovisnings)- och höst- (val)möten.

Styrelsen

Köpbacka byaförenings styrelse har under 2016 bestått av: Kari Tenhunen ordförande, Kari Ryöppönen viceordförande, Görel Engström sekreterare, Britta Engström kassör, Herbert Barsas, Pirjo Keskisaari-Grahn, Maj-Lis Lindfors, Erkki Lönnqvist och Lisbeth Pihlström.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger.
Gunnel Laukas och Synnöve Bergholm-Kullström  har fungerat som verksamhetsgranskare med Bengt Blomqvist och Christel Lönnqvist som ersättare.

Övriga funktionärer
Medlemsskrivare och upprätthållare av hemsidorna: Britta Engström
Gårdskarlar: Ernst-Ove Engström, Sören Engström
Hustomte : Alf Lindroos
Översättare: Kari Ryöppönen, (sv-fi)
Sammankallare för festgruppen: Christel Lönnqvist, Lisbeth Pihlström
Sammankallare för talkogruppen: Erkki Lönnqvist
Sammankallare för barn- och ungdomsgruppen: Pirjo Keskisaari-Grahn
Biblioteket har skötts av Anna Holmström
Sammankallare för BigCill: Christel Lönnqvist, för Oldboys: Kari Tenhunen, för Röda Hattarna: Ritva Blomqvist

Verksamheten 

7.2 Fastlagsjippo i snöslask, som inverkade på antalet åkare och likaså på antalet lunchgäster
20.3 Påskbasar
29.3 Stödföreningens stadgar inlämnade för godkännande
17.4 Vårmöte/Årsmöte 2015, 22 personer närvar
28.4 Vårstädning på skolgården och längs vägrenarna på byaområdet samt på simstranden
1.5 1-maj picknick på Blåmosaberget, 23 personer deltog
15.5 Vårlunch med köttsoppa på menyn och dragning i vårens lapptäckslotteri. Täcket vanns av Jonne Welling
11.6 Öppna Byar-dagen uppmärksammades med lopptorg i Handelslagsträdgården, mycket liten behållning
29.6 Strandmetetävling i Patuna-stranden, 15 deltagare. Vinnare i allmänna klassen blev Kari Tenhunen, i damklassen Inga-Lill Tenhunen, flickjuniorer Malin Tenhunen och pojkjuniorer Valter Hovi
4.8 Allsångskväll, undantagsvis inomhus, med Bengt Blomqvist som sångledare. Ca 40 personer
14.8 företogs årets rekreationsresa, 25 personer deltog. Resmålet var Werla Träsliperis och Pappfabriks bruksmuseum i norra Kouvola
11.9 kördes årets lådbilstävling på Skepparsvägen, deltagarna var elva till antalet
9.10 var det dags för Skördemarknaden. I år fanns det strömming i överflöd, över 100 kg, och det blev ett rejält plus i kassan
20.11 hölls höst-/valmöte med 16 personer närvarande. Planen för ändringsarbetena i skolbyggnaden presenterades av Erkki Lönnqvist och omfattades av mötesdeltagarna
27.11 firades födelsedagsfest med årets jubilarer, 7 av 10 inbjudna kom samt 6 följeslagare
18.12 hölls Julmarknad med traditionellt utbud samt några privata försäljare

Övrigt

Kari Ryöppönen deltog i februari i en kurs om Trygg vardag (plan för byarnas trygghet) som hölls i Borgå.  Britta Engström har deltagit i en kurs om finansiering av föreningsverksamhet, med andra ord vilka möjligheter det finns att söka bidrag från olika håll.

I somras fick byaföreningen en donation av Gunnar Blomqvist i form av två pokaler som han fått i vandringspris av Köpbacka FBK och av H.V. i s.ö. Pernå.

Enligt de nya ritningarna för ändringsarbetena i skolbyggnaden byggs endast en toalett, som placeras i rummet som nu tjänar som lagerutrymme. Där rivs kakelugnen och bakdelen av rummet fortsätter att fungera som lager för bord och stolar. I stora tamburen rivs vindstrappan för att ge rum för klädhängare.

Tomtstyckningen utfördes i slutet av året och råmärkena är nu isatta.

Räfsby den 3 februari 2017

Görel Engström, sekreterare

Verksamhetsberättelse 2015

I femton år har Köpbacka byaförening verkat som en förenande länk mellan byborna och som upprätthållare av en gemensam samlingslokal. Många av de grundande medlemmarna är fortfarande aktivt med i verksamheten. En förnyelse har skett i viss mån, men många fler och särskilt yngre krafter skulle vara välkomna med för att trygga en fortsättning. Med gemensamma krafter har föreningsmedlemmarna åstadkommit många förbättringar på skolfastigheten. Ännu återstår en del stora renoveringar för att huset skall kunna sägas vara en välfungerande och modern samlingslokal.

Småskolan används flitigt för den egna verksamheten och hyrs under läsåret ut till Lovisa Mi för kursanvändning, dessutom har många utomstående privatpersoner hyrt skolan för familje- och andra fester.

Den 23 juni kom beskedet att Köpbacka byaförenings nya stadgar har godkänts, vilket innebär att istället för att hålla årsmöte en gång per år hålls nu höst- och vårmöten och verksamhetsåret börjar vid årets början. 

Styrelsen

I Köpbacka byaförenings styrelse 2015 har suttit: Kari Tenhunen ordförande, Kari Ryöppönen viceordförande, Görel Engström sekreterare, Britta Engström kassör samt Herbert Barsas, Pirjo Keskisaari-Grahn, Lisbeth Pihlström, Anna-Karin Pihl och Erkki Lönnqvist.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under verksamhetsåret 2015.

Gunnel Laukas och Synnöve Bergholm-Kullström har fungerat som verksamhetsgranskare och som deras ersättare Bengt Blomqvist och Christel Lönnqvist.

Funktionärer
Medlemsskrivare samt upprätthållare av hemsidorna: Britta Engström
Gårdskarlar: Ernst-Ove Engström, Sören Engström
Hustomte: Alf Lindroos
Översättare: sv-fi Kari Ryöppönen
Sammankallare för festgruppen: Christel Lönnqvist och Lisbeth Pihlström
Sammankallare för talkogruppen: Erkki Lönnqvist
Sammankallare för barn- och ungdomsgruppen: Pirjo Keskisaari-Grahn
Anna Holmström har varit ansvarig för biblioteket
Sammankallare för BigCill: Christel Lönnqvist, Oldboys: Kari Tenhunen, Röda Hattarna: Ritva Blomqvist

Verksamheten

Årsmötet hölls söndagen den 19 april på småskolan med 22 personer på plats.
Ett femtontal personer deltog i den traditionella vårstädningen den 23 april då vägrenarna på byaområdet, skolgården, parken (Handelslagsträdgården)och simstranden sågs över.
1.5 firades Första maj på Blåmossaberget traditionellt med picknick, 15-20 personer deltog.

8.5 sammankallade barn- och ungdomsgruppen barnfamiljerna på byaområdet till en träff i avsikt att få igång någon form av verksamhet som kan intressera dem. Tio vuxna och tretton barn kom till träffen. Nya kontakter knöts och Heidi Naumanen åtog sig att göra en facebook-sida kopplad till byaföreningens hemsida där man kan se vad som är på gång.

14.5 serverades vårlunch på skolan, köttfärs, potatis och sallader stod på menyn, som dessert serverades plommonkräm. Dragningen i lapptäckslotteriet förrättades och täcket gick till Ted Päiviö.

6.6 ordnade byaföreningen en vandringsutfärd till Korsvik stenkyrka som ett evenemang i Öppna byar Östnylands projekt. Dagen var varm och vacker och alla femton deltagare kunde njuta av försommarsol och medhavd matsäck på strandklipporna.

16.6 ordnade Oldboys den årliga strandmetetävlingen vid Patunastranden. 24 deltagare samt några ”assistenter” fanns på plats.

12.7 gick årets rekreationsresa, den här gången till Gumbostrand Konst & Form. 28 resenärer deltog och fick njuta både av den pågående utställningen och av de tillbuds stående hantverken samt av en god lunchbuffet.

22.7 var Radio Vega Östnyland på besök och gjorde en intervju med ordförande och Erkki Lönnqvist kring talkoarbetet som utförs på skolan. Den här sommaren har det inneburit rengöring av taket, mossan har spolats bort, samt målning av exteriören.

6.8 hölls den populära allsångskvällen på småskolans gårdsplan. Som sångledare och underhållare fungerade Bengt Blomqvist i välbekant och uppskattad stil. Över fyrtio personer samlades till sångkvällen.

13.9 arrangerades lådbilstävlingen vid Skepparsvägen. Nio unga förare tävlade i snabbhetsåk.

11.10 hölls skördemarknad. Målsättningen var att servera strömming i olika former, men fångsten blev skral, 12-15 kg totalt, och endast de som kom först till platsen fick njuta av den läckra fisken. Trots det är det skördemarknaden som ger det största enskilda tillskottet i föreningens kassa.

1.11 firades födelsedagsfest på skolan. Medlemmar som fyllt jämna år, 50 – 90, under året inbjöds till ett gemensamt kaffe- och tårtkalas och uppvaktades med en ros.

22.11 hölls höstmötet och där fastslogs bland annat budgeten och verksamhetsplanen för år 2016 samt valdes ordförande, styrelse och övriga funktionärer.

29.11 var det dags för julfest. Den populära tillställningen hade besök av lucia, Wilma Lax med sitt följe, två käcka julgubbar och ett stort antal gäster.

19.12 hölls julbasar enligt traditionellt mönster.

Övrigt

Den 12 mars 2015 undertecknades köpebrevet för tomtandelen som tillhört Doris Lagerholm-Mankonen. Hon visade generöst tillmötesgående och sålde tomten för halva den summa föreningen bjöd samt åtog sig att betala kostnaderna för köpebrevet. Köpesumman blev därmed 4000 euro. Lagfarten har beviljats, men tillsvidare är tomtstyckningen öppen.

För att få skolbyggnaden ändamålsenlig som samlingslokal behöver en del ändringsarbeten företas. Arkitekt Kaj Andersson har gjort upp ett förslag som innebär att toaletten som nu finns i kökstamburen skall rivas och nya utrymmen för ändamålet byggs i den stora tamburen. Det skulle ge möjlighet att utvidga köket och få det mera funktionsenligt. Byggnadsarbetena innebär stora kostnader och utredningar pågår hur man kan få understöd och varifrån.

 

Räfsby den 3 april 2016

 

Görel Engström, sekreterare

 

Pellinge utfärd

Pellinge utfärd

Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys rf

Verksamhetsberättelse 2014

Under det första året som ägare till skolfastigheten har Köpbacka byaförening främst satsat på att få ner värmekostnaderna. En luftvärmepump har installerats i salen och de gamla värmeelementen i gula rummet har ersatts med nya, mera energieffektiva element.
Fastigheten har varit i flitig användning såväl av medlemmar som av utomstående.

Sommarens rekreationsresa gick till Pellinge den 13 juli. 26 resenärer deltog i utfärden som omfattade laxsoppslunch i Tillmans trivsamma restaurang samt besök på Hörbergsgården, St Olofs kapell och Benitas café.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under verksamhetsåret 2014.
Styrelsen har bestått av Kari Tenhunen, ordförande, Kari Ryöppönen, viceordförande, Görel Engström, sekreterare, Britta Engström, kassör samt Herbert Barsas, Pirjo Keskisaari-Grahn, Lisbeth Pihlström, Anna-Karin Pihl och Hannu Vuojärvi.
Köpbacka byaförenings verksamhetsgranskare 2014 har varit Synnöve Bergholm-Kullström och Gunnel Laukas med Christel Lönnqvist och Bengt Blomqvist som ersättare.

Funktionärer

Medlemsskrivare samt upprätthållare av hemsidorna: Britta Engström
Gårdskarlar: Ernst-Ove Engström och Sören Engström
Hustomte: Alf Lindroos
Översättare: sv-fi Kari Ryöppönen
Sammankallare för festkommittén: Inga-Lill Tenhunen
Sammankallare för talko- och skolfastighetskommittén: Hannu Vuojärvi
Sammankallare för barn- och ungdomskommittén: Anna-Karin (Kajsa) Pihl
Sammankallare för hembygdskommittén: Görel Engström
Sammankallare för byarnas planering: Synnöve Bergholm-Kullström
Dragare för BigCill: Christel Lönnqvist, för Oldboys Kari Tenhunen och för Röda Hattarna Ritva Blomqvist 

Verksamheten

Årsmötet hölls söndagen den 30 mars, 23 personer närvar. Kort därefter distribuerades medlemsbrevet med information om verksamheten samt uppgifter om kontaktpersoner.
17.4 (Skärtorsdagsafton)hölls påskbasar
24.4 vårstädades skolgården, parken, simstranden samt vägrenarna på byaområdet, ca 15 personer deltog
1 maj firades traditionellt med picknick och naturstig på Blåmossaberget, drygt 20 deltagare
29.5 serverades vårlunch på skolan, fisksoppa och pannkaka stod på menyn, ett åttiotal matgäster
18.6 strandmetetävling vid Patunastraden med elva deltagare
13.7 sommarutfärd till Pellinge, 26 deltagare
7.8 Allsång på skolgården med Bengt Blomqvist som ledare och ackompanjatör, alla platser fyllda
7.9 Lådbilstävling vid Skepparsvägen med elva deltagare
12.10 Skördemarknad, trots brist på huvudprodukten, strömming, gav dagen ett bra resultat
14.12 hölls julmarknad på skolan. Tre privatföretagare bidrog till utbudet med egna produkter, Micke Lindholm med fisk, Lisbet Stenström med bland annat rökta köttprodukter och Anita Pihtsalmi med hemstickade strumpor
11.1 firades julavslutning med Knutsfest, risgrynsgröt och russinsoppa stod på menyn och Nitro boys med Bengt Blomqvist i spetsen stod för underhållningen
15.2 fastlagssöndagen, serverades ärtsoppa och ”heitvägg” på skolan och i den välpreparerade pulkabacken var det full fart
29.3 hölls traditionell påskbasar

Kommittéernas verksamhet

Talkokommittén gjorde en del ändringsarbeten i tamburen till f.d. lärarbostaden och fick till stånd mera ändamålsenliga förrådsutrymmen. Dessutom har man installerat nya värmeelement i gula rummet och i köket samt en vattenkran utomhus. Under försommaren gjordes förbättringsarbeten vid simstranden med att avlägsna bänkar som kunde anses farliga och ersätta med nya stadiga dito.
Festkommittén har ställt upp med det praktiska arbetet kring basarer och marknader samt vid alla föreningens tillställningar på skolan.
De övriga kommittéerna har haft en stillsam tillvaro.

Oldboys har träffats månatligen och besökte i april Puuvenekeskus i Kotka, i juli gick besöket till Noark i Illby och i oktober träffades man över grillelden i Lindvik där det avnjöts både grillkorv och kaffe. Oldboys stod även i år för arrangemanget av metetävlingen i Patunastranden.
BigCill avslutade terminen 2013-2014 med en resa till Oslo i början av maj. Årets lapptäcke lottades ut i samband med vårlunchen på Kristihimmelsfärdsdagen.
Röda Hattarna har träffats regelbundet varannan månad. Den stora händelsen under året var besöket på Svenska Teatern i november där man såg Mamma Mia-musikalen. Julfesten firades på Keskus-Centralen.

Övrigt

Under året har Kari Ryöppönen, på uppdrag av styrelsen, utarbetat förnyade stadgar för byaföreningen samt gjort upp stadgar för en stödförening vars syfte är att förvalta skolfastigheten ifall huvudföreningen inte mera är verksam.
I skrivande stund ser det ut att bli en lösning på tomtfrågan. Ett köpeavtal mellan Doris Lagerholm-Mankonen och Köpbacka byaförening är under arbete.

Räfsby 6 mars 2015-03-06

 

Görel Engström, sekreterare