Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Köpbacka byaförening  – Köpbackan kyläyhdistys r.f.

 Som resultat av trygghetsenkäten som gjordes på hösten 2017 kunde ett trygghetskort distribueras till alla invånare på byaområdet i början av året. I kortet finns kontaktuppgifter till myndigheter och service som kan vara viktig att ha till hands.

Efter att de ansökta renoveringsbidragen började ramla in kunde äntligen den omfattande renoveringen påbörjas på försommaren och till hösten hade vi fått helt nya toalettutrymmen i det tidigare förrådsrummet. För ändamålet anlitades utomstående yrkesmän, byggare och elmontör. Övriga rivnings- och ombyggnadsarbeten utfördes på talko varje sommartisdag.

Småskolan har använts flitigt för föreningens egen verksamhet, men även för många privata tillställningar samt för Räfsby-Köpbacka marthakrets och Lovisa marthor, som hållit sina månadsmöten här.

Styrelsen

Köpbacka byaförenings styrelse 2018 har bestått av: Kari Tenhunen, ordförande, Kari Ryöppönen, viceordförande, Görel Engström, sekreterare, Britta Engström, kassör, samt Herbert Barsas, Pirjo Keskisaari-Grahn, Maj-Lis Lindfors, Erkki Lönnqvist och Lisbeth Pihlström.

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under år 2018.

Som verksamhetsgranskare har Gunnel Laukas och Synnöve Bergholm-Kullström fungerat med Bengt Blomqvist och Christel Lönnqvist som ersättare.

Övriga funktionärer:

Medlemsskrivare och webbmaster: Britta Engström

Gårdskarlar: Sören Engström och Alf Lindroos, den senare fungerar också som hustomte och håller ett öga på fastigheten

Översättare: Kari Ryöppönen (sv-fi)

Festgruppens sammankallare: Christel Lönnqvist, Lisbeth Pihlström

Talkogruppens sammankallare: Erkki Lönnqvist

Barn- och ungdomsgruppens kontaktperson: Pirjo Keskisaari-Grahn

Biblioteksansvarig: Anna Holmström

Sammankallare för BigCill: Christel Lönnqvist

Sammankallare för Röda Hattarna: Ritva Blomqvist

Sammankallare för Oldboys: Kari Tenhunen 

 

Verksamhet:

28.1 hölls en Trygga byars dag på Småskolan. Viktig upplysning om hur man skall handla i nödsituationer gavs och dessutom kunde besökarna bekanta sig med brandbilarna och deras utrustning ute på gården. 24 personer deltog.

11.2 hölls traditionellt fastlagsjippo med åk i pulkabacken och ärtsoppa och fastlagsbulle på Småskolan. Pulkabacken var välbesökt och grillkorv och saft hade god åtgång.

18.2 distribuerades trygghetskorten till alla hushåll på byaområdet.

18.3 hölls Vårmöte, 23 personer deltog.

25.3 hölls föreningens påskbasar och årets lapptäckslotteri inleddes.

1.5 firades i sedvanlig ordning med utfärd till Blåmossaberget, 13 personer deltog.

7.5 deltog cirka tjugo personer i städtalkot på skolgården och längs vägrenarna på byaområdet.

10.5 Kristi himmelsfärdsdagen, firades med vårlunch på Småskolan, 60 personer kom för att äta köttbullar och gräddpotatis. Dragningen i lapptäckslotteriet förrättades och vinnare blev Christine Karlsson.

9.6 firades den riksomfattande Öppna Byar-dagen med lopptorg och plättstekning på skolgården.

14.6 arrangerade oldboys den årliga strandmetetävlingen vid Patuna-stranden. Tävlingen samlade 20 deltagare. Hans Nordström vann allmänna klassen och Lisbeth Pihlström vann damklassen.

9.8 hölls allsångskväll på skolgården med Bengt Blomqvist som ledare. Ett trettiotal personer deltog.

19.8 ordnades årets rekreationsresa, som den här gången gick till Riihimäki. Där kunde man besöka såväl Finlands glasmuseum som Finlands jaktmuseum och en välsmakande lunch serverades i glasmuseets restaurang.

8.9 uppmärksammades den riksomfattande Föreningshusets dag med att hålla öppet hus. Besökarna gavs tillfälle att bekanta sig med resultatet av sommarens renoveringsarbeten och därtill hölls stolmarknad. De gamla pinnstolarna såldes bort för att ge plats åt de nya stolarna och borden som skaffats.

7.10 hölls Skördemarknaden. Strömmingsfångsten var anspråkslös, endast 20 kg fick man upp, vilket resulterade i många besvikna kunder. Bröd och övriga basarvaror hade god åtgång.

4.11 hölls höstmötet och 18 personer deltog.

18.11 firades årets jubilarer med en gemensam fest, åtta inbjudna kom samt fem följeslagare.

2.12 hölls julfest i vanlig ordning med gröt- och tårtservering. Julgubben kom på besök och julsångerna klingade. Årets luciafölje bestod av lucia Jenny Forsman och tärnorna Viivi Sandvik, Emma Aaltonen, Stephanie Ahlstrand och Lotta Hovi . De ackompanjerades på piano av Maria Linde.

16.12 hölls julbasaren.

 

Övrigt

De stora byggprojekten kräver också stora ekonomiska insatser. Föreningen har anhållit om understöd från olika håll och i maj meddelade Hembygdsförbundet att de beviljar 12 000 €, Svenska Kulturfondens bidrag gick på 10 000 € och Aktia-stiftelsen gav 500  €.

Bygg- och VVS-arbetet i det nya toalettutrymmet utfördes av F:ma Teodors/Kjell Widlund, el-installationerna gjorde KH-Electro/Kim Hotanen och de nya dörrarna i salen är gjorda av Lovisa Snickeri/Emil Eriksson. Övriga arbeten är utförda på talko, huvudsakligen av gruppen Erkki Lönnqvist, Kari Tenhunen, Alf Lindroos, Paul Lindroos, Hannu Vuojärvi och Nils Elfström. Joakim Hällfors grävde den nya rördragningen över gården som talkoarbete.

Renoveringstalkona pågick i fyra månader, från och med 19.6 då kakelugnen i förrådsrummet revs till oktober då bordsvagnarna snickrades. 19 talkotisdagar.

Pulkabacken har hållits i åkbart skick hela vintern och använts flitigt av åkare i alla åldrar.

BigCill-damerna är de som sköter om hemtrevnaden i skolhuset. De syr och stickar, bakar och kokar, tvättar, stryker och inreder samt städar före och efter tillställningar

Oldboys besökte Börje Helenius hembygdsmuseum i Pernå i februari, i mars presenterade de sig i servicehuset Esplanads vänstuga, i juli besökte de Mogenpört byaförening på  Moborg.

Röda Hattarna firade sin 13-årsdag med kalas på skolan, maten (sallader) beställdes från hamncaféet Stradun och julfesten hölls i Straduns lokaliteter.

 

 

Räfsby 10.2.2018             Görel Engström, sekreterare