Tervetuloa Köpbackan kyläyhdistyksen kotisivuille!

Kyläyhdistyksen kuntopalkinto arvottiin ja saaja on Erkki Lönnqvist

Hyvä Köpbackan kyläyhdistyksen alueen asukas!

Tiedoksi, erittäin ajankohtaista:

OSAYLEISKAAVA ( OYK )

Loviisan kaupunki on julkaissut Valkon ja sen lähialueiden (Svenäs-Varvi-Köpbacka-Haravankylä) osayleiskaavaluonnokset. Koko kaava-aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilla loviisa.fi/valkonoyk

Kaavaluonnoksissa Valkon satama on merkitty olennaisesti muuttuvaksi alueeksi ja sinne on kirjattu t/kem-merkinnällä varustettu teollisuus- ja varasto- alue, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja varastoivan laitoksen. T-kem edellyttää ns. Seveso-konsultointivyöhykkeen määrittämistä. (Ohjeistuksen mukaan vyöhykkeen sisään ei tulisi jäädä esim. päiväkotia, koulua eikä hoitolaitoksia, mitkä kaikki alueella jo sijaitsevat.) Lisäksi luonnokset sallivat sijoittaa kemikaalien kuljettamista palvelevan ratapihan satama-alueelle.

S-V-K-H -kyliemme alueella kaavaillut muutokset koskevat mm. erityisesti Svenäsiä ja Siksalaa, uusia kaavailtuja teollisuusalueita sekä uusia pientalovaltaisia asuntoalueita. Luonnokset ovat nähtävillä ja niitä saa kommentoida 30.6. asti. Kyläyhdistykseltä pyydetään luonnoksista lausunto.

Loviisan kaupunki järjestää kaavasta esittelywebinaarin 2.6.2021 klo 17-20, johon voi osallistua myös kylätalo Småskolanilla.  -Webinaariin voi jättää ennakkoon kysymyksiä ja kommentteja 30.5.-21 asti (yllä olevan verkkosivun kautta, mistä myös löytyy webinaarin linkki )

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)

Alfaterminal Oy suunnittelee kemikaaliterminaalin perustamista ja toiminnan käynnistämistä Loviisan satamaan. Terminaalin toiminnan kerrotaan koskevan, vaarallisiksi tunnistettavien, kemikaalien vastaanottoa, varastointia ja lastausta kuljetusyksiköihin tai kuljetusyksiköistä. Suunnitelmissa on rakentaa mm. laivapaikka säiliöalukselle, säiliötilaa  (max  114 000 m3), siirtoputkistot maan alle tai maan  päälle. – Ts. käsittelyssä olisi huomattavia määriä ympäristölle, luonnolle ja ihmisen terveydelle haitallisia kemikaaleja. Kemikaaleja kuljetettaisiin terminaaliin ja terminaalista maantietä (Valkontie), rautatietä (Loviisa-Lahti) sekä Loviisan laivaväylää pitkin.

Hanke toteutuessaan lisää mm. turvallisuusriskejä, laskee asuntojen ja kiinteistöjen arvoa, tuottaa haittaa ihmisille, ympäristölle sekä alueen että kaupungin kehittämiselle kuin myös imagolle Kemikaaliterminaalin hanketta tulee kommentoida 17.6.2021 mennessä.

Alfaterminal järjestää hankkeesta webinaarin 1.6.2021 klo 17-19. Webinaariin voi osallistua myös Småskolanilla. Linkit osoitteessa www.alfaterminal.com  , myös ennakkokysymyksille klo 15 asti.

Hankkeen toteutusta vastaan kerätään adressia. Adressi on nähtävillä ja allekirjoittevana mm. Valkon Monarilla sen aukioloaikoina (ti 9-13 ja pe 15-19).  Köpbackan kyläyhdistyksellä on myös osio allekirjoitettavana  mm. kun seuraamme webinaareja. Lisätietoja Pirjolta 0407236633

Molemmista hankkeista sekä webinaareista löytyy lisätietoja  mm. Lovinfon ilmoitustaululla ja Valkon kyläyhdistyksen kotisivuilta (www.valko-valkom.fi).  ( Valkon kyläyhdistyksen pj, Teemu Peräkylä, lupasi lisätietoja tarvittaessa: valkonkylayhdistys@gmail.com tai 040-584 2574)

——————————————————————————————————————————————————————————-

Köpbackan kyläyhdistys perustettiin 19. marraskuuta 2000 ja toimii Köpbackan, Haravankylän, Varvin ja Svenäsin kylien alueilla. Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on säilyttää vanha alakoulu asianmukaisessa kunnossa, luonnollisena toiminta ja kokoontumispaikkana kyläläisille. Kiinteistö oli Loviisan kaupungin  omistuksessa  marraskuuhun vuonna 2013 saakka. Silloin allekirjoitettiin kauppakirja jolla yhdistyksestä tuli koulurakennuksen omistaja.

Koulurakennus on kyläläisten talkoilla rakentama vuonna 1884 ja voidaan vielä tänä päivänä katsoa kylien  sydämeksi .  Koulutoiminta lakkasi vuonna 1970, kaupat on suljettu ja elämä kyläteiden varsilla on muuttunut. Kyläyhdistyksessä kyläläiset ovat löytäneet toinen toisensa ja työskentelevät ylläpitääkseen hyvää kylähenkeä.

Köpbackan kyläyhdistys löytyy myös facebookista julkisena ryhymänä. Klikkaa tästä ja lue lisää.

 

Alakoulun saneeraus 2019,   katso kuvia: Alakoulun saneeraus 2019

Koulurakennus on kyläläisten talkoilla rakentama vuonna 1884 ja voidaan vielä tänä päivänä katsoa kylien  sydämeksi .  Koulutoiminta lakkasi vuonna 1970, kaupat on suljettu ja elämä kyläteiden varsilla on muuttunut. Kyläyhdistyksessä kyläläiset ovat löytäneet toinen toisensa ja työskentelevät ylläpitääkseen hyvää kylähenkeä.

Köpbackan kyläyhdistys löytyy myös facebookista julkisena ryhymänä. Klikkaa tästä ja lue lisää.

Svenska Kulturfonden ja Finlands hembygdsförbund”:lta saamamme avustukset on nyt käytetty ja alakoulun suuret peruskorjaukset saatettu loppuun.

Ahkera, keskimäärin kuuden hengen talkooryhmä, on kesän aikana luonut uuden, nykyaikaisen ja tarkoituksenmukaisen keittiön. He ovat työskennelleet joka tiistai toukokuun lopusta lokakuun alkuun ja nyt voimme kaikki iloita kauniista j viihtyisästä keittiöstä.

Valmistelut keittiön peruskorjausta varten aloitettiin jo kesällä 2018 kun uusi WC rakennettiin. Tänä vuonna aloitettiin purkamalla vanha WC, tyhjentämällä keittiö sisustuksesta, purkamalla lattia ja korvaamalla se uusilla lankuilla. Uusi seinä ja käyntiaukko keittiöön on rakennettu ja kaappeja ja keittiökoneita on asennettu. Vaikka suurin osa töistä on tehty talkoilla niin myös ammattimiehiä on hyödynnetty, pääosin LVI- ja sähkötöihin ja puuseppä on rakentanut kaapit mittatilaustyönä.

Kohta kahdenkymmenen vuoden epämukavassa ja epäkäytännöllisessä vanhassa koulukeittiössä työskentelyn jälkeen ”keittiöhenkilökunta” on nyt saanut toimivat tilat.

Se joka nyt haluaa vuokrata pienet mukavat tilat perhejuhliinsa tai kokoustilaksi on sydämellisesti tervetullut.

Suuri kiitos kaikille jotka ovat uskoneet hankkeeseemme ja tukeneet meitä kaikissa yhteyksissä vuosien mittaan. Jokainen panos, pieni tai suuri, on arvokas.

 

Alakoulun saneeraus 2018 ,  katso kuvia: Alakoulun saneeraus 2018

Ensimmäinen osa saneeraustöistä alakoululla on valmis ja tahdomme kiittää kaikkia osallistuneita.

Kiitos avustusten jotka saimme  Svenska Kulturfonden ja Finlands hembygdsförbund:lta olemme voineet suoriutua saneerauksesta. Kiitos avustuksistanne.

Taitavat talkootöihin osallistuneet Hannu, KariT, Affe, Jukka, Nisse ja Palle, jotka ovat uhranneet monta ihanaa kesäpäivää tarkoituksenmukaisemman kokoontumis huoneiston hyväksi. Kiitos myös Jockelle joka kaivoi ojan vesi ja viemäriputkille talkootyönä. Suuri kiitos kuuluu myös urakoitsijoille jotka ovat suorittaneet rakennus- putki- ja sähkötyöt uudessa WC-tilassa ja puusepälle joka on valmistanut uudet ovet salin ja’ keltaisen huoneen’väliin.

Meillä on nyt liikuntarajoitteystävällinen WC , pieni mutta käyttökelpoinen siivouskomero,  säilytystila pöydille ja tuoleille, laajennettu eteinen ulkovaatesäilytystiloineen ja kaksoisovi salin ja ’kelteisen huoneen’ välillä joka voidaan avata ja sulkea tarpen mukaan.

Olemme anoneet lisää tukia keittiön saneeraamiseksi kesällä 2019.

 

 

Ajankohtaista