Byaföreningen

Bli medlem!

Vem som helst får bli medlem i byaföreningen genom att betala medlemsavgiften som bestämms årligen på höstmötet som hålls före utgången av november.Avgiften för 2022 är 15 Euro. Medlemsskrivaren sköter om medlemmarna. Varje medlem får ett medlemsbrev per år med hela årets verksamhet . Som medlem får man t.ex. nedsatt hyra för hyrning av småskolan på sina egna bemärkelsedagar.

Arbetsgrupperna

Som medlem i byraföreningen kan du välja mellan att delta i en eller flera arbetsgrupper inom föreningen. Vi hargrupper för en var; talkogruppen, festgruppen,  barn- och ungdom(ligger nere) . Dessutom finns en grupp för fingerfärdiga kvinnor BigCill och en för litet äldre män OldBoys. Röd hatt-klubb har grundats för kvinnor över 50 år. Du är hjärtligt välkommen med.

Tjejtjusarna vårfesten 2012

Tjejtjusarna vårfesten 2012