Historia

Suomen kalastus ja tynnyritehdas 1930-luvulla.

Suomen kalastus ja tynnyritehdas 1930-luvulla.

A.J. Hippingin kirjan ’Beskrifning öfver Pernå socken’ vuodelta 1817 sanoo mm. että kylistä Haravankylä ja Köpbacka nimettiin jo 1500-luvun alussa, koska niillä on vuonna 1564 ollut rajakiista Sarvilahden kanssa. Voidaan olettaa, että em. kylät ovat olleet olemassa paljon mainittua aikaisemmin. Haranvankylä oli maanviljelysseutua samalla kun Köpbacka on saanut nimensä meren ja viljelysten välissä olevana erinomaisen markkinapaikkana. Alueelle kasvoi vähitellen sekä teollisuutta että laivaveistämötoimintaa.

Maatilat

1900-luvulla Köpbackassa oli maatilat Hartikas, Skeppars ja Ers, ja Haravankylässä Jordas, Barsas, Mickos, Trumpetas, Husas, Björklunds. Tänä päivänä perinteisesti toimivia tiloja ei ole enää jäljellä, mutta tiloilla Trumpetas, Husas, Hartikas ja Björklunds on yhä toimintaa. Maatilan Trumpetas omistaa maanviljelijä Lars-Johan Frondén, mutta maatilalla asuvat hänen vanhempansa Helge ja Margit Frondén. Maatilojen Husas ja Hartikas pellot on annettu vuokraviljelijälle. Maatilalla Björklunds kasvattaa lihakarjaa.

Julius Lindroos, Svede

Julius Lindroos, Svede