Vårstädning @ byvägar

Byaföreningen är med i Yles kampanjen En miljon soppåsar. Mikko ”Peltsi” Peltola är officiell fadder för kampanjen redan för andra gången.

Det är meningen att skräpplockning vid byaområdets vägrenar görs mellan Marbäcken och Valkomvägarnas korsning och önskas ske vecka 18 (29.4.-5-.5) enligt egen tidtabell. Varje bysbo/ medlem kan delta i talkot. Datum 2.5. klockan 17 städning vid Småskolan, där talkot avrundas med korvgrillning.

Såhär deltar du i kampanjen

  1. Ta med dig handskar och en tom påse, du kan hämta dom också från Småskolan
  2. Samla skräpet på byområdet
  3. För skräpet till Småskolan när påsen är full
  4. Utmana dina grannar att delta!

Du kan också lägga skräpet i blandavfallet, anmäl då antalet soppåsar som du har samlat med e-post kopbacka.byaforening@sulo.fi. Byaföreningen ska anmäla antalet soppåsar som samlats med talkot tlll Yles soppåseräknare.

Det är ett tråkigt faktum att det från soplasterna som fraktas från Valkom hamn till energiverket i Vanda breder ut sig skräp i miljön, särskilt längs Valkomvägen. Lovisa hamn har hand om städningen längs vägen.