Alakoulu

22042013012Yhdistyksen toiminnan keskuksena toimii Köpbackan kylän entinen alakoulu joka joulukuusta 2013 lähtien on kyläyhdistyksen omistuksessa.
Köpbackan entinen alakoulu, jossa on toiminut kansakoulun alaluokat, on yhä kaikkien kyläläisten, entisten kyläläisten ja heidän ystäviensä käytössä.
Kyläyhdistys kokoontuu alakoululla paitsi kokouksiin,myös merkkipäivien, markkinoiden, erilaisten juhlien ja talkootöiden merkeissä.
Kyläyhdistys tekee työtä, jotta alakoulu säilyisi sekä kulttuurihistoriallisesti tärkeänä rakennuksena, että olisi myös tulevaisuudessa paikka, jossa kyläläiset voivat viihtyä yhdessä.