Utfärd till Högholmen den 18 juni

Rekreationsresa till Högholmen sö 18.6 med start från Köpbacka kl. 10 och retur från Blåbärslandet kl. 15. Utomstående får gärna åka med mot en liten avgift. Ingen gemensam måltid. Anmälningar till Görel, 0505651851 eller gorel@sulo.fi senast 15.6!