Övrig verksamhet på skolan 2020

Oldboysklubben håller sina träffar en gång i månaden  och det är alltid den sista måndagen i månaden kl. 13.00-. Klubben brukar göra besök till olika platser, ordna pilkfiske ,strandmetetävling samt gör olika arbetsuppgifter osv.Vi önskar nya medlemmar till vår klubb
Big Cill sammankommer varje måndag kl. 13.00-15.30, med olika handarbeten på sitt program, bl.a. tillverkning av lapptäcke, som lottas ut på vårfesten.
Räfsby-Köpbacka marthakrets håller möten en gång i månaden ,var tredje tisdag kl. 13.00-16.00
Lovisa marthorna sammanträder en gång i månaden,fjärde tisdagen kl.18.00
Röda Hattarna träffas andra tisdagen varannan månad kl.16.00-18.00
Hålligång jumppa varje måndag kl. 17.30-18.30
Garnarbeten varannan tisdag kl. 13.00-15.30
Ev.Pyssla till  jul programmet finns på Mi:s programblad

Föreningen har även ett bibliotek med många fina böcker, det kan ordnas boklåningstillfällen om intresse visas

HÅLL ETT ÖGA PÅ ANSLAGSTAVLORNA OCH PASSAPÅ I TIDNINGARNA.