Övrig verksamhet på skolan 2023

Oldboysklubben håller sina träffar en gång i månaden  och det är alltid den sista måndagen i månaden kl. 13.00-. Klubben brukar göra besök till olika platser, ordna pilkfiske ,strandmetetävling samt gör olika arbetsuppgifter osv.Vi önskar nya medlemmar till vår klubb
Big Cill sammankommer varje måndag kl. 13.00-15.30, med olika handarbeten på sitt program.
Räfsby-Köpbacka marthakrets sammanträder andra tisdagen i månaden kl. 13.00-16.00
Lovisa marthorna sammanträder sista måndagen i månaden kl.18.00
Lovisa nya marthakrets  sammanträder sista tisdagen i månaden kl.14.00
Röda Hattarna
träffas andra tisdagen varannan månad kl.16.00-18.00

Föreningen har även ett bibliotek med många fina böcker, det kan ordnas boklåningstillfällen .

HÅLL ETT ÖGA PÅ ANSLAGSTAVLORNA OCH PASSAPÅ I TIDNINGARNA.