Kyläsuunnitelma 2005-2010

Kyläsuunnitelma vuosille 2005-2010 on valmistunut. Se on jaettu kaikkiin kyläyhdistyksen toiminta-alueella sijaitseviin kotitalouksiin. Suunnitelma on tehty sekä ruotsiksi että suomeksi.

kopbacka_fi