20220804_203530

Ordförande Pirjo Keskisaari-Grahn samt sångens dragare Bengt Blomqvist