Öppna byar-dag

Plättar och lopptorg på Småskolans gård.

Talko för alla bybor som vill  delta i det landsomfattande talkot att utrota invasiva arter, lupin, jättebalsamin och vresros  på byaområdet. Hämta säckar från Småskolan och returnera dem dit senast 16.6. avplockningsaktivitet