Geocaching i våra byar

ByaCache

Vad göra, då gömman är hittad…?

  • öppna -”asken”, skriv datum och ditt namn i ”häftet” med pennan som finns i asken
  • ställ allt tillbaka likadant som då du hittade gömman.

LYCKA TILL DIG SOM ÄR VAN  ELLER NYBÖRJARE SOM GEOCACHARE!